Het enten van gevederte 2023 Jaarlijks draagt KZL er zorg voor dat alle hoenderachtigen hun verplichte enting krijgen. Dit wordt vanuit het bestuur geregeld. Houd u er rekening mee dat u zich dient aan te melden voor de aangezegde entingen. De entstof is ongeveer 2 uren na aanmaak te gebruiken, daarom is het raadzaam om de avond vooraf alle drinkgelegenheden bij uw dieren te verwijderen. De dag erna kunt u gelijk het drinkwater MET de entstof aan uw dieren aanbieden. Zo bent u er zeker van dat al uw dieren entstof hebben gekregen. Voor Hoenders 1 moment mogelijk (wordt nog bepaald) opgave bij Jo Dormans 06-43832787 of per mail jo.dormans@hotmail.com opgave VOOR 15 augustus aanstaande. Adres Mgr. Mannensstraat 34 Merkelbeek. U ontvangt tijdig een aanmeldingsbericht. Indien u geen gebruik maakt van deze melding en daar bent u geheel vrij in. U dient echter dan zelf actie te ondernemen om uw dieren geënt te krijgen. Voor 2020 zijn de entingen al volbracht en danken we Jo Dormans voor de ontvangst en het beschikking stellen van zijn locatie. Download hier uw entformulier KLN_entverklaring_ncd   Deze in word om via computer in te vullen. KLN_entverklaring_ncd   Deze in PDF om met pen in te vullen. Lees ook onderstaande tekst. VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN PLUIMVEE. Op een tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders en siervogels worden toegelaten van fokkers die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen pseudo-vogelpest (NCD). Elke inzending hoenders, dwerghoenders en siervogels dient vergezeld te gaan van een entverklaring. Deze entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en door de dierenarts die de enting heeft verricht. De entverklaring dient een opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren. Uit de verklaring dient voorts te blijken dat de dieren van de betreffende fokker tenminste twee weken en ten hoogste vijf maanden voor de aanvang van de tentoonstelling zijn geënt volgens een toegestane methode. Het origineel van de entverklaring wordt bewaard bij de vereniging waarvan men lid is. In bijgevoegde folder leest u meer over het vaccineren van hoenderachtigen. PRF01_Folder Hoenders   Indien u hierop klikt wordt het bestand automatisch gedownload en vindt u dit in uw downloads terug