Onze Vergaderingen van 2022.

In 2022 houd Kleindierliefhebbers Zuid Limburg een aantal vergaderingen,

zie beneden de planning en eventuele bijzonderheden.

Eerst volgende vergadering staat gepland op zondag 24 april 2022.

Deze vergadering staat in het teken van de huldiging van onze jubilarissen

Agenda volgt via uw mailadres

Onze Algemene Jaarvergadering heeft plaats gevonden op 23 juli 2021

Verslagen van secretaris en penningmeester werden goed gekeurd.

Hanneke Kollard, Jeroen Kollard, Jo Senden en Eric Maas werden als bestuurder herkozen.

De contributie vanaf 2022 werd vastgesteld op €20 per jaar. De activiteiten kalender werd goedgekeurd.

Voor meer zie Verenigingshistorie.