Hier vind u meer informatie die uw diergroep aangaat.

KleindierNed is een overlegplatform van negen dierhouderijorganisaties die deelnemen op gelijkwaardige basis.

De werkwijze is vastgelegd in de Huisregels KleindierNed.  Klik dan op het logo van Kleindierned.

Bent u liefhebber of fokker van Hoenders, Siervogels, Cavia’s, Kleine Knagers of konijnen dan vind u veel informatie op de

website van Kleindierliefhebbers Nederland. Klik dan op het logo van KLN

Voor liefhebbers en fokkers van Sierduiven vindt u hierover informatie van de NBS.

Ook hier vind u de link op het logo.

Voor informatie omtrent uw regio waartoe wij behoren verwijzen wij graag naar de site-pagina van de Regio Zuid. Klik op logo Regio Zuid.