Op deze pagina treft u de voorlopige planning aan van Kleindierliefhebbers Zuid-Limburg.

Wilt u een bijdrage leveren aan deze planning of een evenement organiseren laat het weten aan de vereniging.

Voorlopig jaarprogramma 2022
Vrijdag 18 november  2022Ledenvergadering
zondag 15 januari 2023 Feestvergadering en Huldiging Jubilarissen
vrijdag 10 maart 2023 Jaarvergadering
Vrijdag 21 aprilLedenvergadering/ Lezing
zondag 7 mei 2023 Ledenvergadering/ Lezing/Uitstapje
zaterdag 15 juli 2023 BBQ en bezoek fokkers
vrijdag 10 november 2023 Ledenvergadering/werkvergadering TT
zondag 14 januari 2024 Feestvergadering en Huldiging Jubilarissen