Op deze pagina treft u de voorlopige planning aan van Kleindierliefhebbers Zuid-Limburg.

Wilt u een bijdrage leveren aan deze planning of een evenement organiseren laat het weten aan de vereniging.

Voorlopig jaarprogramma 2024
15 maart 2024Algemene Leden Vergadering
Juni en September 2024Enten Konijnen
September 2024Enten Hoenders
Nader te bepalenBBQ en bezoek fokkers
Langs De MaasJongdierendag
Zaterdag 16 november 2024KZL Show keurdag
Medio januari 2025Nieuwjaarsreceptie 2025
Uitstapje Noordshow januari 2025