Juni 2024 Tijdens de leden vergadering werd de geloofsbrief van de ALV van Kleindierliefhebbers Nederland besproken. De afgetreden secretaris maakt deel uit van het bestuur van KLN en was aftredend en herkiesbaar. Opvallend was dat de vergadering besloot om zijn kandidatuur niet te steunen. Dit was voor de oud secretaris reden om zijn lidmaatschap per direct op te zeggen en verdere medewerking voor KZL te beëindigen.

Maart 2024 Op 15 maart hield KZL haar jaarlijkse ALV. Ditmaal in het nieuwe onderkomen in Merkelbeek Café ’t Haagje. Een roerige avond stond ons te wachten omdat er verschillende bestuursfuncties vacant kwamen. Zo moest KZL op zoek naar een volledig nieuw Dagelijks Bestuur (DB). Nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester. Zo viel er in een keer meer dan 60 jaar bestuurservaring weg. 2de Pennigmeester Pierre Schwanen gaat de taak van Penningmeester vervullen en Henk Nijkamp neemt het secretariaat over. De afgetreden secretaris heeft toegezegd alle medewerking te verlenen bij de overdracht. De vacature van voorzitter blijft staan. Het bestuur gaat zich beraden en mensen benaderen voor deze functie.

Februari 2024 Op 28 februari zal het bestuur van KZL een belangrijke voorbereidingsvergadering houden voor de aanstaande ALV, die in maart gehouden wordt.

Januari 2024 Op zondag 14 januari houd KZL een nieuwjaarsreceptie die summier bezocht wordt. Echter dat doet niets af aan de gezelligheid. Eric laat 2023 de revue passeren en er worden enkele items aangedragen die op de aanstaande ALV worden besproken. Op zaterdag 20 januari wordt er door een kleine groep liefhebbers van KZL, de Dierenparade Noordshow bezocht.

November 2023 Tijdens de vergadering van 17 november word er een brief voorgelezen namens Jos Dormans waarin hij aangeeft dat hij per direct opstapt als bestuurslid van KZL. Jo Dormans stapt op vanwege zijn bezwaar tegen het afblazen van de jongdierendag en de onderlinge communicatie hieromtrent. Reden voor de secretaris om de vergadering, per direct, te verlaten. Navraag bij de heer Dormans om de brief aan te leveren om in het archief van de vereniging op te nemen word beantwoord dat hij hiervan niet meer in het bezit is.

September 2023 Onze jongdierendag van 17 september werd afgelast vanwege de voorspelde hoge temperaturen die op die dag zouden gelden.

Juli 2023 We schrijven 16 juli en een drietal fokkers hebben hun stallen open gesteld voor bezoek van de leden van KZL. Aansluitend is er een gezamenlijke BBQ op het terrein van de Schinveldse politiehonden Club.

Mei 2023. Op zondag 7 mei heeft de activiteitencommissie van KZL een bezoek aan Gaia Zoo te Kerkrade georganiseerd. Voor een eerste groot evenement was de opkomst bevredigend. Iedereen die aanwezig was heeft zich goed geamuseerd.

Met z’n allen op de foto

Op naar het volgende event.

Maart 2023. Op 10 maart werd onze Algemene ledenvergadering goed bezocht. Onze 2de voorzitter bedankte na zijn openingswoord de afgetreden voorzitter Felix Gerards voor zijn inzet in de eerste jaren van KZL. Alle stukken werden doorgenomen en goedgekeurd. De aftredende bestuursleden Marjolein Senden en Pierre Schwanen werden per acclamatie herkozen. De heer Henk Nijkamp werd gekozen in het bestuur. De heer Nijkamp gaat zich voornamelijk met de activiteiten bezig houden. Veel nieuwe dingen werden besproken zoals de nieuwe manier van Enten van Hoenders, de vogelgriep en onze tentoonstelling eind november 2023. Het was een lange zit maar iedereen kon tevreden naar huis.

Januari 2023. Op 15 januari worden er 6 jubilarissen gehuldigd op onze Feestvergadering.

November 2022 Onze voorzitter F. Gerards heeft per direct zijn functie opgezegd door, voor hem moverende redenen. Het bestuur respecteert zijn besluit en dankt, bij afwezigheid van Felix, hem voor zijn inzet tijdens onze eerste jaren als KZL. Tijdens de vergadering op 18 november nam 2de voorzitter Wiel Raven zijn honneurs waar. Henk Nijkamp werd unaniem aan het bestuur toegevoegd om ervaring op te doen en zal zich bezig gaan houden met activiteiten.

September 2022 Door regelgeving en verboden wegens vogelgriep is er besloten om voor de Sierduiven en de konijnen een eendaagse Keuring te houden in Schinnen. De gehele show heeft soepel verlopen met Sjef Janssen als winnaar bij de konijnen en Hub Mertens bij de Sierduiven.

Juli 2022 Op 30 juli heeft KZL haar jaarlijks BBQ weer gehouden. Nu in de prachtige tuin van lid Guido Prickaerts te Berg & Terblijt. De ambiance was heel gezellig en de weergoden waren KZL goed gestemd. Na diverse rondleidingen werd er genoten van een goed verzorgde BBQ.

   

Juni 2022 Onze jaarvergadering word gehouden en alle aftredende bestuursleden worden herkozen. Onze show wordt verplaatst naar het laatste weekend van september om zodoende ook Hoenders te kunnen en mogen showen. KZL spreekt positief zich uit over de regio indelingen van Nederland.

April 2022 Op 16 april is ons lid Harry Kweens op 80 jarige leeftijd overleden.

Op 24 april houden wij eindelijk onze feestvergadering waarbij we een aantal jubilarissen mogen huldigen.

Sjef Janssen en Guido Prickaerts met 25 jaar, Mevrouw Dumoulin met 40 jaar en last but not least Funs Soons met 50 jaar en Guus Hamers en Coen Oberije met beiden 60 jaar lidmaatschap. Allen een dikke proficiat. Een week eerder werd Eric Maas gehuldigd met zijn 25 jarig jubileum als keurmeester.

Maart 2022 Ons oud lid Math Schrijen is op 82 jarige leeftijd overleden

Februari 2022 Er vind een zogenaamde 1ste dierentref plaats. We kunnen weer even over dieren praten. Konijnenvrienden zitten bij elkaar in Noeber Beemden te Schinnen. Ook de Hoenderliefhebbers kunne genieten van een lezing verzorgd door Hub Maar

Januari 2022 onze geplande feestvergadering en nieuwjaarsreceptie kon niet doorgaan vanwege de pandemie. Er konden geen huldigingen doorgaan omdat de horeca gesloten was. Alles werd tot nader order opgeschoven.

November 2021 Onze tentoonstelling word door onze ledenvergadering afgelast. Er heerst Vogelgriep in Nederland en er is een verbod op het tentoonstellen van Hoenders. Onze leden zijn solidair met elkaar en schrappen de gehele show.

Oktober 2021 Op 2 en 3 oktober worden er bij de Tuinoutlet Jumper te Beek Dieren-Doe-Dagen gehouden en KZL is erbij. Met een mooie stand en hulp van diverse leden laten we ons van de goede kant zien. Een aantal mensen wensen meer informatie te ontvangen.

Ook verschijnt deze maand het 2de vraagprogramma van onze KZL Show die in november gehouden zal worden. We kijken ernaar uit.

Juli tot en met september 2021 De zomermaanden zijn rustig. Er worden kippen geënt en de konijnen ontkomen er ook niet aan. Alles verloopt zorgeloos. Op zondag 5 september organiseert KZL haar eerste jongdierendag bij café zaal de Trepkes te Hulsberg. Er wordt op de parkeerplaats een tent geplaatst. De weergoden zijn ons goed gezind. Onze vrienden van vereniging Nut en Sport Voerendaal zijn ook uitgenodigd. Na een goede lunch wordt er opgeruimd en om 16.00 uur vertrekt de laatste man van KZL en laat een tevreden café eigenaar achter.

April-mei en juni 2021 Ook in deze maanden hebben we te maken met de Lockdown. Halverwege mei komen er versoepelingen. Meerdere mensen worden gevaccineerd. Het ziet er beter uit. We komen met het bestuur al bij elkaar om de planning voor de rest van 2021 te vullen. Aanvang juni worden we geconfronteerd met een nieuwe wet het houden van dieren. De Partij voor de Dieren heeft een wetsvoorstel door de kamers gekregen met een meerderheid. Echter in het convenant van deze wetswijziging staat een aantal regels die zowel de bedrijfsmatig dierhoudende bedrijven als de kleindierwereld op zijn kop zet. Er wordt vanuit Ornithophilia een burgerinitiatief opgestart om zodoende inspraak te kunnen hebben. We houden onze vingers gekruist.

Januari-februari-maart 2021 Het jaar 2021 begint wederom met een algehele Lockdown vanwege Corona. Ook binnen onze vereniging zijn er mensen die door dit virus worden getroffen, doch allen herstellen weer. Er zijn een aantal leden die vanwege thuissituatie en eventueel gezondheidsredenen stoppen als fokker. Wel blijven ze lid van de vereniging. Iedereen staat te springen om weer een bij elkaar te kunnen komen. Triest nieuws is er ook halverwege maart. Ons gewaardeerd lid Arjo Willems komt na een ziekbed te overlijden. Arjo was pas 48 jaar.

We verliezen in hem een vrolijke en altijd goedlachse vriend. Dat hij moge rusten in vrede.

December 2020 Het einde van het jaar 2020 nadert. In november hadden we geen show. Het einde van het jaar wordt door de Corona pandemie volledig in zijn greep gehouden. Niets op gebied van verenigingsactiviteiten is mogelijk. Het bestuur brengt een jaarboek uit wat een klein beetje de geschiedenis van onze vereniging in woord en beeld brengt vanaf de oprichting. Met dit jaarboek probeerden we op een positieve manier het jaar een beetje glans te geven. Bestuursleden overhandigen het jaarboek hoofdzakelijk persoonlijk met een gezonde groet van het bestuur. Het bestuur hoopt op een nieuw jaar waarin meer mogelijk gaat worden.

Oktober 2020 Begin september heeft het bestuur alle leden benaderd. Dit gebeurde telefonisch. Hierdoor konden niet alle leden gehoord worden enkele kregen geen gehoor. De vraag was aan de leden of KZL dit jaar met hun steun een Open show kon houden. De uitkomst was 40% voor een show en 60% wilde een jaar overslaan. Tevens kwam naar voren dat van die 40% niet allemaal hun fysieke steun hadden toegezegd. Hierdoor is besloten om de show van 2020 geen doorgang te laten hebben. Achteraf gezien een wijs besluit. Daar de overheid medio oktober nieuwe maatregelen aangaande de Corona pandemie heeft gesteld. Deze zouden een show in november onmogelijk hebben gemaakt.

Augustus 2020 In de maanden mei, juni, juli en augustus van 2020 is Nederland en al zijn verenigingen in de ban van het Covid-19 virus. Vakanties worden geannuleerd, alles is onzeker. Worden er shows gehouden dit jaar, is de prangende vraag. Ook KZL zit met dat dilemma. Op 17 juli wordt de ALV gehouden met de nodige Corona regels. Het bestuur neemt afscheid van Henry Okkersen en John Gelissen als bestuurders. Beide heren hebben een zeer positieve bijdrage gehad in het ontstaan van KZL. Wiel Ackermans wordt unaniem verkozen tot nieuw bestuurslid. Onze voorzitter wordt door de verkiezing het vertrouwen gegeven om nogmaals 3 jaar als voorzitter te fungeren. De geplande jongdierendag op 5 september wordt geannuleerd door de vergadering. Aangaande onze show in november wordt besloten het besluit hierover op te schorten tot medio september. In de maand augustus zijn op 2 data de hoenders en de konijnen geënt.

Enten Hoenders bij familie Dormans met super ontvangst

Op de laatste zaterdag van augustus werden de geschonken kooien van de vereniging Nut & Sport Oud Beijerland op gehaald en geplaatst in onze nieuwe container.

Een container gevuld met nieuwe kooien

April 2020 Na de januarivergadering volgt er een leuke carnaval. De jaarvergadering is gepland op 20 maart. Dan wordt ook Nederland getroffen door het CORONA-virus.  Dit heeft vergaande gevolgen. Alle bijeenkomsten worden tot 28 april verboden. De jaarvergadering gaat voorlopig niet door. Het tatoeëren van konijnen wordt tot nader order opgeschort. Het bestuur vergadert via social media en telefonisch. Er zijn nog geen meldingen binnengekomen van leden die door het virus zijn getroffen. Het bestuur hoopt dat geplande activiteiten dit jaar doorgang kunnen vinden.

Januari 2020 Op 17 januari 2020 werd er een nieuwjaarsreceptie gehouden in ons clublokaal. Feestelijke bijkomstigheid was dat er 4 heren werden gehuldigd wegens hun respectievelijk 25 en 40 jarig Bondsjubileum. De heren Guido Prickaerts en Jef Janssen werden met de speld 25 jaar gedecoreerd. De speld voor 40 jaar viel ten deel aan de heren Gerard Scholtes en Harrie Kweens. December 2019 De kruitdampen van een mooie show in november trekken op. Het restant van kooien die niet meer tentoonstelling-waardig zijn worden aan de leden beschikbaar gesteld. Het bestuur is druk bezig met de structuur voor het eerste volle jaar van onze verse vereniging. Het merken van konijnen, de ringen voor ons gevederte, de show van 2020 en de activiteiten worden voorbereid om te presenteren in januari van 2020.

November 2019 Op 8,9 en 10 november is het dan zover. KZL organiseert zijn eerste Open Tentoonstelling. Deze wordt gehouden in de hal van loonbedrijf Timmers uit Schimmert. Op 24 oktober was de sluiting van de inschrijvingen. Het onverwacht hoog aantal inzendingen haalde het beste uit de enthousiaste leden.

Met 760 dieren in de kooien konden op vrijdag 8 november onder supervisie van 12 keurmeesters het keuren aanvangen. Van onze club waren het Marjo Senden, konijnen, Wiel Raven, Konijnen Internationaal, Combinatie Erades bij de Cavia’s Internationaal, Kevin Lemmens bij de Serama’s en Dwan Lemmens bij de Jeugdleden die winst op hun naam konden schrijven. Dit betekend dat er behoorlijk wat kwaliteit in KZL zit. Door goede PR te voeren was het op zaterdag al behoorlijk druk. Met in de avond een mooie opening door Wethouder R. vd Broek van Beekdaelen in een hoofdrol.

De avond werd opgeluisterd door Peter Leblanc die ons trakteerde op een stap terug in de tijd door met de ons bekende LP’s en singles de avond met muziek te vullen.

Jo Dormans liet de prijzen rollen in de loterij. Dan komt de zondag eraan. Velen al een beetje kapot. Vanuit alle windstreken hebben liefhebbers, geïnteresseerden en nieuwsgierigen ons gevonden. Je kon figuurlijk over de koppen lopen. Na het uitkooien om 16.00 uur werd er met een grote groep ervoor gezorgd dat de hal om 19.30 uur geheel leeg was en de kooien weer opgeborgen waren. Het bestuur is bijzonder verheugd in de betrokkenheid van de leden. De reacties die we hebben gekregen zet ons ertoe om het bij de volgende editie het nog beter te willen doen.

Oktober 2019 In oktober 2019 zijn alle verengingen uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel en is het fysieke bestaan van de aangesloten verengingen hiermee afgesloten. Alle verengingen hebben hun eigendommen overgedragen aan KZL. Zo is er een behoorlijk kooien-bestand in bezit gekomen van KZL. Afgelopen periode is bestuur en leden druk in de weer geweest om alle eigendommen op 1 centrale plaats bij elkaar te krijgen. De voorbereidingen voor onze eigen show op 8,9 en 10 november zijn in volle gang.  In september werd er een gezamenlijke activiteit georganiseerd alwaar de leden het gevoel kregen dat ze inderdaad met een nieuwe vereniging te doen hadden. Maar dan toch het gevoel dat het onze verenigng is. Voorafgaand een fikse wandeling met aansluitend een BBQ. Hoewel het weer ons niet heel goed gezind was hebben we met z’n allen genoten    Mei 2019 Kleindierliefhebers Zuid Limburg, afgekort KZL is een club die ontstaan is uit 5 kleindiersportverenigingen uit Zuid Limburg. Dit waren KPSV Brunssum, KDSV Bunde & Omstreken, Sportfokkers uit het land van Swentibolt uit Born, KPSV Geleen/Stein en “de Dierenvriend” Uit Margraten.

De grenzen van onze kleindierliefhebbers-vereniging werden bepaald van de grens met Duitsland van Aachen Via Mosae (weg aan de Maas) omhoog tot aan Koningsbosch. In het Zuiden van Reijmerstock tot aan St Geertruid en in het Westen van Eijsden langs de Maas omhoog naar Echt. Iedere vereniging leverde 2 bestuursleden en extern is er gezocht naar een voorzitter. Het gehele voortraject van de samensmelting was al afgelegd, toen Felix Gerards als beoogd voorzitter werd benadert om leiding te gaan geven aan de nieuwe vereniging.

Het heeft bijna een jaar geduurd voordat alles rond was en wij goed van start konden gaan. Op 15 mei 2019 werd onze vereniging, genaamd Kleindierliefhebbers Zuid Limburg, officieel opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Over “de Dierenvriend” uit Margraten Er verschenen in het verleden enkele artikelen in de Limburgse kranten. Klik op onderstaande links en bekijk de artikelen

Over Bunde& Omstreken: De Kleindier sport Vereniging Bunde & Omstreken werd in 1934 opgericht. Bunde zoals deze vereniging ook werd genoemd heeft een rijk verleden. Bunde organiseerde vrijwel jaarlijks de provinciale tentoonstelling in de oude veilinghallen van Bunde. Belangrijke namen heeft B&O voort gebracht in het verleden. Namen als Hub Rompelberg, Frans Rompelberg, Jean Lemeer, Urbain van der Linden, Louis VanKan en Frans Eijck Waren namen die in ons Limburgse land zeer bekend waren maar ook op Landelijk niveau was B&O actief. Zo was Hub Rompelberg jaren Secretaris van onze welbekende NKB, later opgevolgd door zijn zoon Frans. Frans Eijck is jaren lang ringen-adminastrateur geweest van de NHDB en erelid van die bond. Louis Vankan was jaren lid van de provinciale afdeling en lid van de afdeling van de FK Limburg. De heren Lemeer en van der Linden waren fokkers van formaat en lieten zich landelijk vaak genoeg gelden. In de aflopende situatie heeft Henry Okkersen, Provinciaal voorzitter KLN de vereniging staande gehouden. Henry is de drijvende kracht geweest om het erfgoed van B&O te laten voortbestaan in de nieuwe vereniging.

Over KPV Geleen-Stein K.P.V. Geleen is opgericht midden in de oorlogs-jaren en wel op 18 januari 1942. Hoofdzakelijk  door mijnwerkers enkele namen die nog ons te binnen schieten zijn van Ballegooy  en Heister. Mensen die ook veel hebben bijgedragen aan de groei van de vereniging zijn H.Reintjens, Chr.Goossens en P.Rijks. Er werd ieder jaar een Tentoonstelling gehouden tot midden jaren 90 toen de vereniging overstapte om, om de 2 jaar, een Tentoonstelling te houden. Iets wat K.P.V. Geleen goed is bevallen. Ook heeft de vereniging in 1975 de Provinciale Tentoonstelling gehouden en was in Geleen de Kampioens-tentoonstelling van 1984 en 1988. In 1995 is de vereniging Geleen gefuseerd met de vereniging Stein, daarvan zijn toen een 4 tal leden van de vereniging Beek ons komen versterken. Sindsdien droeg de vereniging de naam K.P.V. Geleen-Stein e.o Ieder jaar was de vereniging met dieren aanwezig op de Paasveemarkt te Beek en de Oude Ambachten te Einighausen. Dit wordt door de nieuwe vereniging in ere gehouden. De laatste jaren werd deze vereniging gedragen door Erevoorzitter Jo Habets en secretaris Harry Kweens. Twee trouwe aanhangers van hun vereniging en mannen die hun sporen in de kleindierhobby zeker hebben verdient. Dat beide heren bij deze fusie het gevoelsmatig een beetje moeilijk hebben geeft KZL juist de drive om ook hun het gevoel te geven dat KZL een vereniging van ons allemaal is. Op het moment van de fusie had de vereniging Geleen-Stein nog een 17-tal leden in de vereniging, welke allemaal over zijn gegaan naar KZL De heer Jo Habets had de verdienstelijke Titel van Erevoorzitter bij Geleen-Stein. Een titel die hij bij KZL blijft behouden.

Over Brunssum