Registreren van konijnen Hoe zit dat nou??

Fokkers van konijnen die lid zijn van KZL dienen hun dieren te laten registreren. Dieren dienen geregistreerd te worden binnen een tijdsbestek van maximaal 3 maanden na geboorte. Niet geregistreerde dieren mogen niet tentoongesteld worden. Tevens dient u lid te zijn van een vereniging aangesloten bij Kleindierliefhebbers Nederland.

In het rechteroog staat het jaartal en de verenigingsletters geregistreerd en in het linkeroor worden het maandnummer en het volgnummer geregistreerd. Het jaartal in het laatste getal van het fokjaar, is dit 2019 dan is het jaartal een 9. De verengingsletters van KZL bestaan uit 2 letters, te weten ZL. Deze ZL is te herleiden naar Zuid Limburg. In het linkeroor verschijnt het registratienummer. Is een dier geboren in de 3de maand dan wordt hiervoor ook cijfer 3 gebruikt. Het volgnummer wordt hierachter geplaatst. Bij KZL is op dit moment Jeroen Kollard onze tatoeëerder. U dient zich bij Jeroen te melden als u dieren wilt laten registreren. Voor contact gegevens dient u zich bij het secretariaat te melden.  Heeft u vragen stuur een mail naar info@kzl.li.

Konijnen dienen geregistreerd te worden. Lees hier hoe.

https://www.kleindierliefhebbers.nl/verenigingsinfo/plaatselijke-vereniging/merkenbureau

Procedure voor het tatoeëren van Konijnen bij KZL.

Beschikbare tatoeëerders:

Jan Janssen, Marco Bresser, Funs Soons, Hub Salden en Eric Maas.

De fokker blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het tatoeëren van zijn/haar dieren.

De dieren mogen volgens de reglementen niet ouder zijn dan 6 tot 8 weken voor grote en midden rassen en voor kleine- en dwerg rassen niet ouder dan 8 tof 10 weken. Binnen deze gestelde tijd moeten de dieren getatoeëerd zijn.

Dit heeft allemaal te maken met het verzenden van tatoeëer lijsten naar KLN.

Wat te doen?

U krijgt een nest jongen.

Deze worden geteld en doorgegeven aan de verenigingssecretaris van KZL.

De tatoeëerder maakt een afspraak met de fokker binnen de hierboven gestelde termijn om zijn/haar dieren te laten tatoeëren.

De secretaris deelt aan de tatoeëerder mede bij wie hij/zij welke nummers dient aan te brengen.

Niet aangemelde dieren of te laat aangemelde dieren worden NIET meer getatoeëerd.

De indeling van tatoeëerders en reglement wordt ieder jaar herzien.

Er zijn geen kosten voor het tatoeëren van konijnen.