Bestuursinformatie

Kleindierliefhebbers

Zuid-Limburg

Opgericht 15 mei 2019

Logo ontwikkeld door Petra Dieteren, Schinnen.

Ereleden:
J. Habets (Jo) Erevoorzitter
J. Senden (Jan) Erelid
Leden van verdiensten:
Bestuur:
Voorzitter  Vacature
2de Voorzitter: W. Raven (Wiel)
Secretaris

Gezondheid-coördinator

H.H.W. Maas (Eric) Stuur de secretaris een e-mail
Notuliste M.Senden (Marjolein)
Penningmeester H. Salden (Hub)
2de Penningmeester P.Schwanen (Pierre)
H.Kollard-Evers (Hanneke)
Gezondheid-coördinator H. Kollard(Jeroen)
J. Senden (Jo)
Horeca verantwoordelijke W. Ackermans (Wiel)
Kooienbeheerder J. Dormans(Jo)
Activiteitenbegeleider H. Nijkamp (Henk)
Beheer website en sociale media: L.A.A. Willems (Arjo) († 18 maart 2021)
H.H.W. Maas (Eric)

Contributie:

De contributie bedraagt vanaf 2023 voor leden € 20,– per jaar. Voor Jeugdleden is dit €10,– per jaar. De contributie dient te worden overgemaakt op onze rekening met

IBAN nr: NL77 RBRB 0782 9329 83  t.n.v. Kleindierliefhebbers Zuid-Limburg

Bij opmerkingen graag uw volledige naam svp