Kleindierliefhebbers Zuid – Limburg heeft ook bedrijven die ons steunen, zowel in woord als in daad. Deze bedrijven maken het mede mogelijk voor KZL om activiteiten voor zijn / haar leden te ontplooien.

Koop bij onze bevriende bedrijven!!!