Kleindiervereniging Avivaria uit Hasselt (België) organiseert komend wekend een Ruil en verkoopbeurs voor kleindieren.

Als uitstapje zeker de moeite waard. Lees hier verder

Op 30 juli heeft KZL haar jaarlijks BBQ weer gehouden. Nu in de prachtige tuin van lid Guido Prickaerts te Berg & Terblijt. De ambiance was heel gezellig en de weergoden waren KZL goed gestemd. Na diverse rondleidingen werd er genoten van een goed verzorgde BBQ. Met dank aan de BBQ-ers en de organisatie. Een impressie.

Tijdens de laatste ALV van KLN is door u positief gestemd om door te gaan met de leidraden houden van kleindieren, leidraad fokbeleid en daarbij behorende verplichtingen. Een onderdeel van het nieuwe fokken van rasdieren is o.a. het zelf mogen vaccineren van NcD bij pluimvee (Regeling houders van dieren artikel 8a.5) en het doden van dieren in geval van ondraaglijk lijden of voor consumptie op een zodanige wijze, dat het wettelijk en dierwaardig uitgevoerd wordt.

Lees de hele uitnodiging hier:

AANMELDEN VIA UW SECRETARIS

Voor velen is de zomervakantie al begonnen. Zomervakantie betekent ook dat veel verenigingen al weer druk bezig zijn met de bekende JongDierenDagen die in de maanden augustus en september volop gehouden worden. Van oudsher is het de start van het showseizoen, maar de laatste jaren is gebleken dat we daar niet meer op kunnen vertrouwen. Corona en vogelgriep hebben dat wel duidelijk gemaakt. Tegelijkertijd geeft het de kans om het anders te doen. Een vakantie is misschien wel de uitgelezen tijd om daar in alle rust eens over na te denken. 

Lees verder via deze link: https://kln.email-provider.nl/web/4oeghlxesx/arqeyptjcg/shyzazw2hl/wbqiphajdm

In Dalfsen (provincie Overijssel) is op een pluimveebedrijf met vleeskuikenouderdieren vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 42.000 kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Lees verder via deze link : https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/07/31/vogelgriep-vastgesteld-op-pluimveebedrijf-in-dalfsen

In Tzum (gemeente Waadhoeke, provincie Friesland) is op een vleeskuikenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 166.000 vleeskuikens op het bedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Lees hier verder.

Uit het archief van Bunde & Omstreken vonden we dit artikel uit 1977 van de Limburger. Hub Rompelberg was toen provinciaal voorzitter van de toenmalige N.K.B.

Op het vakantiepark in het Amsterdamse Bos zijn 20 dode wilde konijnen gevonden. Onderzoek van dierenambulance De Ronde Venen en een dierenarts doet sterk vermoeden dat het om het dodelijke konijnenvirus RHD2 gaat.

Lees hier verder.

Elke paar weken komt een groep deskundigen  bij elkaar om de feiten en waarnemingen omtrent de actualiteit vogelgriep situatie te  bespreken. Deze deskundigengroep brengt daarna advies uit naar het Ministerie LNV. De minister geeft aan hoe de regelgeving en handhaving zal blijven gelden voor de komende periode. Men is op zoek naar mogelijkheden om van enkele regio’s de ophokplicht en afschermplicht op te heffen. Vooralsnog wordt het risico voor AI vogelgriep te hoog ingeschat. Over enkele weken komt er een nieuw advies en mogelijk worden dan enkele regio’s vrijgegeven voor ophokplicht en afschermplicht. Ook wordt hierbij de situatie omtrent bijeenbrengen van vogels en het tentoonstellen of showen meegenomen.

Lees hier verder of op Facebook via deze link

Op zondag 22 mei werd er weer een dierentref georganiseerd door KZL. De opkomst was niet zo groot maar we hebben weer wat geleerd.

Eric gaf uitleg over het keuren met de Nederlandse standaard en beschreef het verschil met de Europese standaard. Tevens maakt hij de aanwezigen duidelijk dat iedereen de Nederlandse standaard via de website van KLN kan inzien. Klik hier deze link dan kunt u dat ook.